" id="extra">
Winkelmandje

Verkorte cursus Belevings gerichte zorg (o.a. snoezelen)


De verkorte cursus gaat in op de theorie en praktijk van Snoezelen. Barry Emons ziet Snoezelen als een middel om een doel te bereiken.


Voor wie:

Een cursus voor mensen die beginnen te werken met een snoezelruimte en snoezelmateriaal.

Deze cursus is niet geaccrediteerd. Mocht u behoefte hebben aan een uitgebreidere en geaccrediteerde cursus, kies dan voor onze Basisdagen.


Je maakt kennis met:


  • activering (c.q. snoezelen) als communicatietechniek voor Belevings gerichte Zorg
  • Snoezelen als benaderingswijze
  • doelgericht aanbieden van zintuigelijke belevingsmaterialen en de ruimtelijke mogelijkheden om daarmee voor bewoners/cliënten een veilige en aangename omgeving te creëren
  • je  eigen attitude tijdens het snoezelen

Na deze cursus ben je in staat om:


  • een doel te formuleren per bewoner wat je met snoezelen kunt bereiken en op welk(e) moment(en) van de dag.
  • een snoezelruimte/locatie optimaal en effectief gebruiken of in richten.

Duur:

De cursus is van 13:00 uur tot 15.30 uur (of in overleg) met een minimaal aantal deelnemers van 6 personen.


Cursusdata:

  • 8 Maart
  • 3 Mei
  • 13 September
  • 8 November


Kosten:

€ 89,50 ex btw per persoon, inclusief koffie/thee, certificaat en cursusmateriaal.

Mogelijkheid tot uitbreiden met cursus Handmassage is mogelijk. De kosten hiervan bedragen € 29,75.


Locatie:

Snoezeltheek D.W.R.P.

Terschellingstraat 2-6

1181 HK Amstelveen

De cursus wordt verzorgd door Harry Broekhuizen

U kunt zich inschrijven via het e-mailadres: info@dwrp.nl en u ontvangt dan een bevestiging.

De factuur ontvangt u voorafgaand aan de cursus.